Prati nas na Facebooku! Klik na Like!

Svaki dan pišemo nove stvari

10 savjeta za štednju pri grijanju: kako da efikasno iskoristite ogrijevno drvo (VIDEO)

Advertisement

Iako donosi velike uštede u domaćinstvima, podaci govore da tek jedan odsto građana Srbije koristi ogrijevno drvo na efikasan način. Ovih 10 savjeta to mogu da promene!

drva-cjepanice

Prema istraživanjima koja su sprovedena u domaćinstvima u dva pilot regiona u Srbiji, potrošnja ogrijevnog drveta u domaćinstvima koja su koristila suvo ogrijevno drvo, bila je manja za 16 do 21 odsto u odnosu na domaćinstva koja su koristila sirovo drvo (nabavljeno 1-2 mjeseca prije početka grijne sezone) posmatrano po 1m2 grijne površine.

Međutim, iako donosi velike uštede u domaćinstvima, podaci govore da tek jedan odsto građana koristi ogrijevno drvo na efikasan način.

Upravo iz tog razloga, GIZ želi da informiše što veći broj građana kako da efikasno koriste drvo, smanje svoje troškove i uz adekvatno korišćenje ovog energenta, umanje uticaj na životnu sredinu. Savjeti o efikasnoj upotrebi drveta pripremljeni su sa profesorom Brankom Glavonjićem sa Šumarskog fakulteta u Beogradu kao nacionalnim ekspertom za biomasu.

1. Preporuka je da domaćinstva koriste prosušeno drvo, dakle, ono koje je prosušivano barem šest mjeseci. U zimskim mjesecima, kad je relativna vlažnost vazduha visoka, drvo upija dodatnu količinu vode i zbog toga ne može da dostigne optimalnu vlažnost od oko 20 odsto.

2. Drvo je najbolje kupovati u aprilu, a ne kako se inače misli na jesen kad je drvo sirovo. Sirovo drvo sadrži i do 50 odsto vode u sebi i kao takvo jako teško gori. Ako se drvo kupi u aprilu, to je dovoljno vremena do jeseni da se ono prosuši i dostigne optimalnu vlažnost od oko 20 odsto, što je podesno za efikasno korišćenje.

3. Prilikom kupovine drveta sa kamiona, domaćinstva u prosjeku dobiju 10 do 15 odsto manje drveta. Proporučujemo da se obavezno izmjeri količina drveta koja se kupuje na vrlo jednostavan način: oblice i cjepanice se slože na ravnu površinu, izmjeri se dužina, visina i širina složaja, i izračuna koliko je to prostornih / kubnih metara. Posebno treba obratiti pažnju prilikom slaganja i mjerenja, da cjepanice budu složene tako da šupljine između njih budu što manje.

4. Prilikom skladištenja drveta na otvorenom, da bi se postiglo pravilno prosušivanje potrebno je pokriti samo gornju površinu složaja i pričvrstiti pokrivač. Ukoliko se cjepanice ili iscjepano drvo slaže uz kuću potrebno je složaj odmaći od zidova kuće radi boljeg strujanja vazduha.

Pored toga važno je da složaj bude okrenut ka suncu, ako za to postoje uslovi, izbjegavati sjevernu stranu i slagati drva na mjestima gdje ima dosta promaje. Tek posječeno drvo, dakle sirovo drvo, nikako ne slagati u podrume niti takve složajeve potpuno obmotavati PVC folijama ili drugim materijalima jer će drvo početi da buđa.

5. Kada se drvo koje je skladišteno na otvorenom, posebno u periodu niskih temperatura i jakih mrazeva, unosi u toplu prostoriju, preporuka je da se ne ubacuje odmah u peć, već da se najprije stavi pored peći ili u spremnik peći kako bi se blago zagrijalo.

6. Bitno je i da dužina cjepanice bude nekoliko centimetara manja u odnosu na dužinu ložišta, a prilikom punjenja ložišta obratiti pažnju da kora bude okrenuta na dole.

7. Takođe, prilikom punjenja ložišta nikako ne prepunjavati isto. Na taj način se postiže optimalno strujanje vazduha, koje potpomaže gorenje.

8. Što se tiče učestalosti punjenja, najbolje bi bilo ložište koje prima do 1 kg suvog ili prosušenog drveta, puniti na 25-30 minuta zavisno od karakteristika ložišta.

9. Sa ekonomske strane posmatrano, itekako je najjeftinije grijati se na drva u odnosu na druge energente. Za cijelu grijnu sezonu, za površinu od oko 50 m2, u prosjeku je potrebno oko 35.000 dinara ili oko 6.000 dinara mjesečno, odnosno 4.200 dinara po kubnom metru drva.

10. Naravno, potrebno je uzeti i u obzir i ekološku stranu i brinuti o okruženju. Prilikom sagorijevanja, drvo emituje čak 18 puta manju količinu ugljendioksida od uglja, a 7 puta manje u odnosu na gas.

Izvor: economy.rs

loading...

Vaš komentar na članak: